Dr Julia Kołodko jest doradcą w obszarach nauk behawioralnych. Otrzymała doktorat z ekonomii behawioralnej z Warwick Business School,  gdzie była stypendystką The Behavioural Insights Team oraz brytyjskiego Economic and Social Research Council. W ramach doktoratu i we współpracy z rządem brytyjskim prowadziła badania dotyczącego tego, jak komunikować problemy społeczne, aby ludzie chcieli je rozwiązywać.

Przed rozpoczęciem pracy doradczo-naukowej Julia pracowała przez 10 lat w marketing w Polsce i we Włoszech, w sektorach telekomunikacyjnym, bankowym i mediowym. Posiada certyfikat Professional Diploma in Marketing, wydawany przez The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii, jest certyfikowanym coachem ICF i Bulletproof Training Institute oraz nauczycielem jogi.